Οκτώβριος 2014: Συμμετοχή της Ανακύκλωση Συσκευών στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποιήσεων CEN-CENELEC

Οκτώβριος 2014: Συμμετοχή της Ανακύκλωση Συσκευών στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποιήσεων CEN-CENELEC - Κεντρική Εικόνα

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποιήσεων CEN-CENELEC αναπτύσσει πρότυπα και προδιαγραφές για το σύνολο των σταδίων διαχείρισης των ΑΗΗΕ (συλλογή-μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενσωματώνοντας τα υφιστάμενα πρότυπα του οργανισμού WEEELABEX.

 

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. με την παρουσία στελέχους της ως εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης, συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CEN-CENELEC, παρέχοντας την πολυετή της εμπειρία και συμβάλλοντας στο στόχο του Οργανισμού για τη δημιουργία και προτυποποίηση βέλτιστων περιβαλλοντικά πρακτικών διαχείρισης για το σύνολο των κατηγοριών ΑΗΗΕ.

 

 

 

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;