Οκτώβριος 2012: νέες συνεργασίες

Οκτώβριος 2012: νέες συνεργασίες - Κεντρική Εικόνα

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ προχώρησε σε συμφωνία με την εταιρεία PROTERGIA, θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, καλύπτοντας τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων  λαμπτήρων. Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του προσωπικού, θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης μικροσυσκευών στα Εργοστάσια ΘΗΣ Αγίων Θεοδώρων (Κόρινθος Power) και ΘΗΣ Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (ΙΡΡ). Θα τοποθετηθούν επίσης ειδικοί κάδοι λαμπτήρων, που θα καλύψουν τόσο τις ανάγκες του προσωπικού για ανακύκλωση, όσο και τις ανάγκες απόσυρσης χαλασμένων λαμπτήρων στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων. 

Επίσης, ανανεώθηκε η σύμβαση συνεργασίας της Ανακύκλωση Συσκευών με τον ΟΤΕ. Η συνεργασία θα επεκταθεί με την τοποθέτηση κάδων συλλογής λαμπτήρων σε όλες τις υπηρεσίες και τα κτίρια του ΟΤΕ.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;