Νοέμβριος 2014: Συλλογή λαμπτήρων και μετρήσεις συγκέντρωσης υδραργύρου στο Δήμο Κεφαλλονιάς

Νοέμβριος 2014: Συλλογή λαμπτήρων και μετρήσεις συγκέντρωσης υδραργύρου στο Δήμο Κεφαλλονιάς - Κεντρική Εικόνα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο της συλλογής απόβλητων λαμπτήρων σε χώρο του Δήμου Κεφαλλονιάς.

 

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. σε συνεργασία με την POLYECO S.A., ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Δήμου Κεφαλλονιάς, κινητοποιήθηκε άμεσα για την συλλογή των σπασμένων λαμπτήρων από σημείο συλλογής του Δήμου από εξειδικευμένο συνεργείο.  Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία εδάφους από το χώρο απόθεσης των λαμπτήρων σε σχέση με δείγμα εδάφους από κοντινή απόσταση, προκειμένου να πραγματοποιηθούν μετρήσεις συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων, και να ληφθούν περεταίρω μέτρα εφόσον αυτό απαιτείτο.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών μετρήσεων της εταιρείας POLYECO SA, τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων των 2 δειγμάτων ήταν συγκρινόμενα, εντός των αποδεκτών ορίων.

 

 

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;