Ιούλιος 2014: Πιστοποίηση για την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. από τον Οργανισμό WEEELABEX

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., στοχεύοντας στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ανακύκλωσης ΑΗΗΕ στην Ελλάδα, πιστοποιήθηκε πρόσφατα από τον Οργανισμό WEEELABEX, κύριος στόχος του οποίου είναι η εξασφάλιση ορθών περιβαλλοντικών προδιαγραφών διαχείρισης ΑΗΗΕ στην Ευρώπη.

 

 Πιο συγκεκριμένα, η πιστοποίηση στελέχους της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. ως «WEEELABEX Environmental Lead Auditor» αφορά στη δυνατότητα διεξαγωγής επιθεωρήσεων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς διαχείρισης (μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ, εταιρείες συλλογής – μεταφοράς ΑΗΗΕ) για την τήρηση των Ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών (WEEELABEX Requirements).

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;