Αίτηση πρόθεσης συνεργασίας εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ

Η αίτηση πρόθεσης συνεργασίας απευθύνεται σε εταιρείες που επιθυμούν να συμβληθούν με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούν στη διαχείριση των αποβλήτων ΗΗΕ (συγκέντρωση, αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση).

 

Η διαδικασία αυτή δεν απευθύνεται σε εταιρείες των οποίων η δραστηριότητα δεν αφορά στη διαχείριση αποβλήτων, όπως καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών που επιθυμούν την τοποθέτηση κάδου. Η εν λόγω διαδικασία καλύπτεται από την εφαρμογή e-weee collection.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξτε μια ή περισσότερες δραστηριότητες για τις οποίες επιθυμείτε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ.

Συλλογή και αποθήκευση ΑΗΗΕ
Συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ
Επεξεργασία ΑΗΗΕ
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ
What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;