Μετά τη συλλογή των συσκευών, ένα δίκτυο 33 αδειοδοτημένων μεταφορικών εταιρειών αναλαμβάνει τη μεταφορά τους στις 8 μονάδες επεξεργασίας, που δραστηριοποιούνται σε κομβικά σημεία της Ελλάδας και με τις οποίες η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. Μόνο οι λαμπτήρες εκκένωσης αερίων μεταφέρονται από αδειοδοτημένους μεταφορείς σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης, όπου επανασυσκευάζονται  ώστε να είναι έτοιμοι για τη διασυνοριακή τους μεταφορά σε εξειδικευμένη μονάδα επεξεργασίας στο εξωτερικό.

 

Όλες οι μονάδες επεξεργασίας διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές, αδειοδοτήσεις και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και λειτουργούν βάσει Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;