Γεωγραφική κατανομή συνεργαζομένων μονάδων στην επικράτεια

 

  Συνεργαζόμενες Μονάδες Διαχείρισης ΑΗΗΕ
EKAN ΑBEE Επεξεργασία όλων των κατηγοριών εκτός ψυγείων - λαμπτήρων (υπάρχει δυνατότητα απορρύπανσης STEP1 ψυγείων) Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας
HFR SA Σταθερή μονάδα ψυγείων Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας
ΑΦΟΙ ΚΩΝ/ΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ Επεξεργασία λευκών συσκευών εκτός ψυκτικών μηχανισμών Θεσσαλονίκη
ΑΦΟΙ ΚΩΝ/ΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ Επεξεργασία όλων των κατηγοριών εκτός λαμπτήρων Άσπρος Κιλκίς
HER SA Επεξεργασία ΑΗΗΕ κατηγ. 3,4,9  Έλεγχος επαναχρησιμοποίησης μερών (εξειδίκευση πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων) Λάρισα
ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΕ Επεξεργασία όλων των κατηγοριών εκτός ψυκτικών μηχανισμών - λαμπτήρων Αττική
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Επεξεργασία όλων των κατηγοριών εκτός ψυγείων -λαμπτήρων Μυτιλήνη
ΕΔΙΣΑΚ ΕΠΕ Επεξεργασία όλων των κατηγοριών εκτός ψυκτικών μηχανισμών - λαμπτήρων Ηράκλειο Κρήτης  
POLYECO SA Προσωρινή αποθήκευση λαμπτήρων με σκοπό την διασυνοριακή μεταφορά σε αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας του εξωτερικού Αττική, Θεσ/νίκη

 

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;