Η Ανακύκλωση Συσκευών μέλος της Eucolight

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι πλέον μέλος του Eucolight, του ευρωπαϊκού συνδέσμου των συστημάτων που εξειδικεύονται στην εναλλακτική διαχείριση λαμπτήρων. Σκοπός της ένταξής μας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πολύτιμων ιδεών, ώστε να γίνει η κυκλική οικονομία για τις λάμπες πραγματικότητα. Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι, επίσης, μέλος του παγκοσμίως μεγαλύτερου συνδέσμου των συστημάτων που διαχειρίζονται οποιαδήποτε κατηγορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

 

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;