Ιούνιος 2016: Παράταση αίτησης ένταξης στο Μητρώο Παραγωγών ΗΗΕ

Ιούνιος 2016: Παράταση αίτησης ένταξης στο Μητρώο Παραγωγών ΗΗΕ - Κεντρική Εικόνα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης ( http://www.eoan.gr/el/content/17/mitroo),η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων εγγραφής στο Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) παρατείνεται έως και την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016 και πέραν αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας θα εφαρμοστεί το άρθρο 20 του Ν 2939/2001 (Κυρώσεις) για τους υπόχρεους παραγωγούς ΗΗΕ και συσσωρευτών & ηλεκτρικών στηλών.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;